appka
0

stiahnutí

Šimon Hvorecký

16 rokov

pervazívna vývinová porucha, autizmus

rehabilitačný pobyt

Športové podujatie Behaj, lebo môžeš! – projektu Energia pre teba
Šimon pochádza z obce Kúty. Žije v milujúcej rodine s dvoma bratmi, mamou učiteľkou a otcom pracujúcim v lese. Jeho rodina vytvára stabilné, podnetné a láskavé prostredie pre jeho život, život dieťaťa s viacnásobným zdravotným postihnutím.

Vďaka Behaj, lebo môžeš! získal Šimon od bežcov celkovo 807 869 kcal.

Aktuálny stav Challenge 10 v rámci projektu Energia pre teba 2023

 

Šimon pochádza z obce Kúty. Žije v milujúcej rodine s dvoma bratmi, mamou učiteľkou a otcom pracujúcim v lese. Jeho rodina vytvára stabilné, podnetné a láskavé prostredie pre jeho život, život dieťaťa s viacnásobným zdravotným postihnutím. Jeho diagnóza – pervazívna vývinová porucha, porucha autistického spektra, ťažké psychické a fyzické postihnutie.

Šimon má 16 rokov a je žiakom 7. ročníka. Školu navštevuje rád. V triede má kolektív spolužiakov, s ktorými je od prvého ročníka. Integrácia a socializácia neustále napreduje. Šimon sa v rámci svojich možností zapája do aktivít v škole. Z účasti na nich a pochvaly vie prejaviť radosť. Zväčša je pozitívne naladený. Nakoľko možnosti riadenej činnosti, motoriky, pozornosti a pamäti sú na úrovni ťažkej mentálnej retardácie väčšina činností je robená prostredníctvom hry. Zameriavame sa na rozvoj životných a sociálnych zručností. Časť vzdelávania je zameraná na zážitkové učenie. Reč a komunikácia je veľmi obmedzená. Verbálna komunikácia pozostáva zo zvukov a slabík. Treba viackrát zopakovať otázky. Riadený rozhovor je možný pri jednoduchých témach, ako rodina, škola, zvieratká, jedlo (najobľúbenejšia činnosť)… Rozumie a akceptuje príkazy dané učiteľom. V škole využívame rôzne podporné terapeutické prístupy. Okrem tradične využívaných muzikoterapie, arteterapie sme pridali relaxačné a zdravotné cvičenia s fit loptou. Šimona zaujalo i cvičenie jógy. Veľmi rád chodí do knižnice, kde čítame obrázkové knihy.
Tieto vety napísala pre nás jeho triedna učiteľka a možno pre niekoho kopec odborných pojmov, ale každý usúdi, že Šimon a jeho rodina to nemajú ľahké.

Partner príbehu

Nadácia ZSE - partner APPKA APPA

Galéria

Komu ešte pomáhame?

APPkA Komu pomáhame

Lukáš Hrošovský

Snažím sa viesť plnohodnotný život, prekonávať bariéry a aj napriek mnohým prekážkam sa nevzdať. Bicykel mi pomôže nenechať svalstvo na nohách atrofovať, čo by viedlo k mojej plnej odkázanosti na invalidný vozík. Pevne verím, že aj s pomocou vašich kalórií sa tomu vyhnem.

APPA APPkA Juraj Lazový

Juraj Lazový

Hudba spája, rozveseľuje, umocňuje emócie a v mojom prípade aj pomáha. Volám sa Jurko a mám 14 rokov. Moja cesta zo špeciálnej školy vedie rovno ku klavíru, ktorý je pre mňa obrovským relaxom. Keďže som sa narodil s pár génmi navyše na jednom z chromozómov, musím pravidelne rehabilitovať. Vaše kalórie by som tak chcel premeniť na hodiny muzikoterapie, ktoré mi veľmi pomáhajú.

Chmelikova APPA APPkA

Lucia Chmelíková

Pred ôsmimi rokmi sa mi doslova zmenil život. Z aktívnej športovkyne som sa stala človekom, ktorý musí používať barle a neskôr aj vozík. Moja diagnóza navyše stále postupuje, takže rehabilitácie a rôzne terapie sú pre mňa doslova nevyhnutné. Šport a hory boli môj život a svojho života sa nevzdám. A to i vďaka vám, vašej pomoci a podpore.

appka

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Floreát Ideapark, Krajinská cesta 32
921 01 Piešťany

design by le club créative
developed by eduardjanosik.com