0

stiahnutí

Šimon Hvorecký

16 rokov

pervazívna vývinová porucha, autizmus

rehabilitačný pobyt

Športové podujatie Behaj, lebo môžeš! – projektu Energia pre teba
Šimon pochádza z obce Kúty. Žije v milujúcej rodine s dvoma bratmi, mamou učiteľkou a otcom pracujúcim v lese. Jeho rodina vytvára stabilné, podnetné a láskavé prostredie pre jeho život, život dieťaťa s viacnásobným zdravotným postihnutím.

Vďaka Behaj, lebo môžeš! získal Šimon od bežcov celkovo 807 869 kcal.

Aktuálny stav Challenge 10 v rámci projektu Energia pre teba 2023

 

Šimon pochádza z obce Kúty. Žije v milujúcej rodine s dvoma bratmi, mamou učiteľkou a otcom pracujúcim v lese. Jeho rodina vytvára stabilné, podnetné a láskavé prostredie pre jeho život, život dieťaťa s viacnásobným zdravotným postihnutím. Jeho diagnóza – pervazívna vývinová porucha, porucha autistického spektra, ťažké psychické a fyzické postihnutie.

Šimon má 16 rokov a je žiakom 7. ročníka. Školu navštevuje rád. V triede má kolektív spolužiakov, s ktorými je od prvého ročníka. Integrácia a socializácia neustále napreduje. Šimon sa v rámci svojich možností zapája do aktivít v škole. Z účasti na nich a pochvaly vie prejaviť radosť. Zväčša je pozitívne naladený. Nakoľko možnosti riadenej činnosti, motoriky, pozornosti a pamäti sú na úrovni ťažkej mentálnej retardácie väčšina činností je robená prostredníctvom hry. Zameriavame sa na rozvoj životných a sociálnych zručností. Časť vzdelávania je zameraná na zážitkové učenie. Reč a komunikácia je veľmi obmedzená. Verbálna komunikácia pozostáva zo zvukov a slabík. Treba viackrát zopakovať otázky. Riadený rozhovor je možný pri jednoduchých témach, ako rodina, škola, zvieratká, jedlo (najobľúbenejšia činnosť)… Rozumie a akceptuje príkazy dané učiteľom. V škole využívame rôzne podporné terapeutické prístupy. Okrem tradične využívaných muzikoterapie, arteterapie sme pridali relaxačné a zdravotné cvičenia s fit loptou. Šimona zaujalo i cvičenie jógy. Veľmi rád chodí do knižnice, kde čítame obrázkové knihy.
Tieto vety napísala pre nás jeho triedna učiteľka a možno pre niekoho kopec odborných pojmov, ale každý usúdi, že Šimon a jeho rodina to nemajú ľahké.

Partner príbehu

Galéria

Komu ešte pomáhame?

Mia Zeleňáková

Miuška sa narodila ako zdravé dieťa. Nič nenasvedčovalo tomu, že sa u nej prejaví porucha autistického spektra. Odchýlky sa začali objavovať až po prvom roku. Dovtedy bľabotala a ukazovala na veci. To sa ale pomaličky začalo vytrácať a na rad prišli záchvaty plaču a hnevu.

Tomáš Beňuš

Tomáško trpí raritným autoimunitným ochorením. Niekoľko mesiacov zvádzal boj o život, ktorý sa mu napokon podarilo vyhrať. Lekári hovoria o zázraku, za ktorým sú v prvom rade hodiny cvičení a rehabilitácii. Práve tie chlapčekovi veľmi pomáhajú, aby mohol ďalej napredovať a raz kráčať na vlastných nohách.

Sabina Šichtová

Len štvorročná Sabinka zo Žiliny žije s diagnózou detská mozgová obrna. Tá jej zasiahla najmä dolné končatiny. Je to veľká bojovníčka, ktorá robí všetko pre to, aby mohla chodiť do škôlky so svojimi rovesníkmi. Predpoklady má na to veľké, potrebuje však neustále cvičiť a rehabilitovať.

appka

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Floreát Ideapark, Krajinská cesta 32
921 01 Piešťany

design by le club créative
developed by eduardjanosik.com